کلیپ های آموزشی

کلیپ های آموزشی easy german با موضوعات گوناگون به صورت مصاحبه و یا در محیط های مختلف در آلمان ضبط و تولید می شود که علاوه بر این که به تقویت زبان  کمک می کند،آشنایی زبان آموزان با محیط و مردم  آلمان را نیز به دنبال دارد.

** این دسته به علت سادگی کلمات و موضوعات به زبان آموزانی که در سطح a1 و a2 زبان آلمانی هستند توصیه می شود.

کلیپ های آموزشی easy german با موضوعات گوناگون به صورت مصاحبه و یا در محیط های مختلف در آلمان ضبط و تولید می شود که علاوه بر این که به تقویت زبان  کمک می کند،آشنایی زبان آموزان با محیط و مردم  آلمان را نیز به دنبال دارد.

** این دسته به زبان آموزانی که در سطح b1 و b2 زبان آلمانی هستند توصیه می شود.

کلیپ های آموزشی easy german با موضوعات گوناگون به صورت مصاحبه و یا در محیط های مختلف در آلمان ضبط و تولید می شود که علاوه بر این که به تقویت زبان  کمک می کند،آشنایی زبان آموزان با محیط و مردم  آلمان را نیز به دنبال دارد.

** این دسته به زبان آموزانی که در سطح c1 و c2 زبان آلمانی هستند توصیه می شود.

کارتون peppa pig یکی از محبوب ترین کارتون ها برای رنج سنی کودکان است که به زبان های مختلف از جمله آلمانی موجود است که می تواند کمک زیادی به یادگیری زبان به کودکان بنماید.

** این دسته به زبان آموزانی که در سطح a1 و a2 زبان آلمانی هستند توصیه می شود.

می خوای به همه ی کلیپ ها یه جا دسترسی داشته باشی؟ ایمیلتو وارد کن

ثبت نام / ورودانجمن آلمانی آینفاخ

برای ورود سریع و یا ثبت نام از طریق شبکه های اجتماعی خود اقدام کنید.

یا

جزئیات اکانت از طریق ایمیل تأیید می شود.

بازنشانی رمز عبور